Publikacje


Artykuły naukowe po pozytywnych recenzjach zostaną opublikowane w czasopiśmie:

Inżynieria Materiałowa


Artykuły (maks. 4 strony) proszę przygotować według
instrukcji znajdującej się pod tym linkiem.

Wydruk artykułu wraz z płytą CD lub DVD zawierającą wersję elektroniczną
w formacie ".doc" oraz pliki ilustracji proszę wysyłać na adres:

"Tytan i jego stopy - 2011"
Katedra Materiałoznawstwa
Politechnika Rzeszowska
ul. W. Pola, 35-959 Rzeszów

Termin przesyłania gotowych referatów - 18.09.2011 r.


copyright j3drek (c) 2011