Opłaty


Koszt uczestnictwa w Konferencji
(obejmujący zakwaterowanie od 9 X do 12 X 2011 r. wyżywienie,
materiały konferencyjne i atrakcje) wynosi 1600,- zł

copyright j3drek (c) 2011