Komitet Organizacyjny


Prof. dr hab. in┐. Jan SIENIAWSKI - Przewodnicz▒cy

Dr hab. in┐. Krysztof KUBIAK, prof. PRz - Wiceprzewodnicz▒cy

Dr hab. in┐. Ryszard FILIP, prof. PRz

Dr in┐. Maciej MOTYKA - Sekretarz

Dr in┐. Waldemar ZIAJA

Mgr in┐. Maciej Pytel

copyright j3drek (c) 2011